Cross device tracking, zet jij het al in?

Door Maarten op 10 februari 2016

Als online marketeers begrijpen we steeds beter hoe de klant verschillende marketingkanalen benut tijdens de customer journey. Dat moet ook wel, want het aantal zogeheten ‘touch points’ waarop de klant geraakt kan worden door een uiting neemt vooral door de explosieve groei van social media (en haar advertentiemogelijkheden) flink toe. Dit inzicht is belangrijk, maar nog belangrijker is het cross-device gedrag van de klant.

Hoe kunnen we de klant volgen wanneer deze moeiteloos schakelt tussen verschillende apparaten? Cross device tracking biedt uitkomst.

Cross device tracking, waarom zetten we het in?

Het begrip cross device tracking bestaat natuurlijk al even, maar laten we nog even terughalen wat er precies mee bedoeld wordt. Cross device tracking maakt inzichtelijk welke apparaten en kanalen door een klant zijn gebruikt voordat tot aankoop wordt overgegaan. Nog specifieker geeft het aan welke invloed het tonen van een advertentie via een bepaald kanaal en apparaat heeft op de uiteindelijke beslissing van de klant. Zeker gezien de toenemende discussie over de statische werking van cookies, die minder geschikt blijken om het gedrag tussen verschillende apparaten te meten, is de ‘user’ focus van cross device tracking dé oplossing.

De voordelen van cross device tracking

Om effectieve online marketing campagnes uit te rollen zijn data en gebruiksgegevens voor online marketeers van groot belang. Wanneer cross device tracking goed ingericht wordt levert dat duidelijke voordelen op: 

  • Conversie attributie krijgt met cross device tracking nog meer betekenis, doordat het nog duidelijker wordt welke kanalen en apparaten hebben bijgedragen aan de uiteindelijke aankoop.
  • Je kunt veel gerichter jouw doelgroep benaderen. Doordat je beter inzicht hebt in hoe en waar de klant zich bevindt in de sales funnel kun je ook veel gerichter targeten met de juiste advertentie op het juiste moment.
  • Remarketing campagnes worden veel nauwkeuriger en hebben ook veel meer kans van slagen met goede cross device tracking. Waar voorheen iemand werd herbenaderd die na mobiel bezoek van de website niet direct converteerde, krijgt door goede cross device tracking een advertentie te zien gericht op een vervolgaankoop. Alleen maar omdat bleek dat deze bezoeker, na een eerste oriëntatie via mobiel, uiteindelijk via desktop de aankoop voltooide.

Cross Device Tracking & Advertising

Het is duidelijk dat je met cross device tracking de tool in handen hebt om veel gerichter jouw doelgroep te benaderen, waardoor elke online marketingeuro een stuk meer waard wordt.

Cross device tracking, hoe verzamel je alle data?

Het is natuurlijk niet makkelijk om de grote hoeveelheid data te verzamelen en deze ook nog eens over de verschillende apparaten en kanalen heen aan elkaar te koppelen, zodat het bruikbare gegevens worden. Er worden momenteel twee methodes gebruikt om deze dataverzameling structuur te geven.

Deterministic modelling

Er bestaat nog niet echt een goede Nederlandse vertaling, maar deterministic modelling betekent dat de gebruiker wordt herkend op basis van inloggegevens op bepaalde platformen. Door deze inloggegevens vervolgens aan een uniek ID te koppelen kan deze gebruiker over meerdere devices ‘gevolgd’ worden. Deze methode wordt veel gebruikt op platformen waarop veel gebruikers actief zijn zoals Facebook, Twitter en uiteraard Google. Het gaat hier om harde cijfers en niet om schattingen, vandaar de term deterministic, oftewel voorspelbaar.

Probabilistic modelling

Steeds meer wordt de probabilistic methode gebruikt om data te verzamelen en te structureren. Hierbij wordt een complex algoritme losgelaten op allerlei soorten data om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te maken hoe het gedrag van gebruikers zich over verschillende apparaten beweegt. Hiervoor worden onder meer inlogdata op netwerken gebruikt, maar ook geografische gegevens en surfpatronen op het internet worden verwerkt tot gebruikersprofielen.

Cross device tracking heeft de toekomst

De probabilistic methode moet wat ons betreft nog wat verder ontwikkeld worden, omdat de betrouwbaarheid van de gegevens met een complex algoritme en een vergaarbak aan data nog niet zodanig is dat gebruiksgegevens optimaal ingezet kunnen worden. De deterministic methode heeft daarom een flinke voorsprong opgebouwd, omdat uitgegaan wordt van betrouwbare persoonsgegevens en platformen steeds meer gebruikers en dus bruikbare gegevens genereren.

Facebook Atlas

Het marketingprogramma Atlas van Facebook is het beste voorbeeld van een deterministische cross device tracking aanpak, waarbij niet alleen gemeten wordt welke Facebook gebruikers bepaalde advertenties zien op verschillende apparaten, maar ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze gebruikers daarop reageren door middel van likes, posts etc. Advertenties worden op deze manier gekoppeld aan gebruikersprofielen die de adverteerder weer veel mogelijkheden biedt om gericht te targeten op basis van interesses en activiteiten. We verwachten dat deze manier van data verzamelen zich in de nabije toekomst sterk zal doorontwikkelen.

Facebook Atlas cross device tracking

Wil je meer weten over cross device tracking en hoe je dit kunt inzetten binnen jouw huidige online marketing strategie? Neem dan contact op met Immense via 020-7372421, we vertellen je er graag meer over!