De Adblocker, bedreiging of kans?

De Adblocker, bedreiging of kans? Door Maarten op 01 december 2015

Sinds Apple de adblocker als app heeft opgenomen in de app-store en adblockers steeds meer worden geïntegreerd in desktopbrowsers neemt de discussie over het gebruik ervan flink toe. Voor wie levert het gebruik van adblockers een bedreiging op en wat kunnen uitgevers en online marketing bureaus doen om de schade te beperken?

Het ontstaan en de groei van de adblocker

Homepage take-overs, pop-up advertenties die ineens op je beeldscherm verschijnen, schreeuwerige banners, in de meeste gevallen met een langere laadtijd tot gevolg, het kan best vervelend zijn wanneer je content tot je neemt. Helemaal wanneer de advertentie ook nog eens totaal irrelevant is ten opzichte van wat je aan het lezen bent. Vanuit deze ergernis is de adblocker ontstaan, een plug-in die alle advertenties uit de code van een website filtert. Samen met de groei van de display advertising markt gecombineerd met gratis plug-ins die Mozilla, Chrome en Firefox de gebruiker bieden is het gebruik van adblockers de afgelopen vijf drastisch toegenomen.

Adblocker ontstaan en groei

In de loop van 2015 is het aantal gebruikers wereldwijd de 200 miljoen gepasseerd.

De gevolgen van het gebruik van de adblocker

De consument geeft met de adblocker zelf aan of een advertentie verschijnt of niet, geen al te groot probleem zou je ze zeggen. De gevolgen van de forse toename in het gebruik van de adblocker zijn echter verstrekkender dan het op het eerste gezicht lijkt.

Uitgevers en mediabedrijven betalen de prijs

Het belangrijkste gevolg van een adblocker is dat een uitgever omzet misloopt doordat een bezoeker geen advertenties meer ziet. Voor veel nieuwssites en mediabedrijven is deze advertentieruimte hun enige inkomstenbron, waardoor de adblocker een directe bedreiging is voor het voortbestaan van deze bedrijven. In 2015 zal de uitgeversbranche wereldwijd circa 22 miljoen dollar mislopen door het gebruik van adblockers. Per land verschilt het effect, maar aangezien 14% van de internetgebruikers in ons land de adblocker ook al heeft geïnstalleerd voelen de Nederlandse publishers deze pijn inmiddels ook.

Gevolgen voor de adverteerder

Naast de publishers merken ook de adverteerders de gevolgen van de groei van de adblocker. Het grootste effect is uiteraard de verminderde zichtbaarheid die adverteerders proberen te genereren met hun advertenties bij bepaalde publishers. Je zou zeggen dat door een dalende inventory de CPM prijs flink zal stijgen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, mede door een paradoxale oplossing van de publishers zelf. Doordat de publishers namelijk hun platform steeds meer opengooien voor advertenties wordt de beschikbare inventory vanzelf weer vergroot. Het gevolg is echter wel dat de targeting van display advertising moeilijker wordt, de getoonde advertenties minder aansluiten op de bijbehorende content en de vraag naar de adblocker daardoor waarschijnlijk verder toeneemt, iets wat we nou juist willen voorkomen...

Hoe om te gaan met adblockers?

Wat ons betreft brengt het toenemende gebruik van adblockers ook een uitdaging met zich mee. De grootste uitdaging zal het samenspel tussen uitgever, adverteerder en consument worden. De meest voor de hand liggende manier om het gemis aan inkomsten op te vangen is een betaalde variant van de geleverde content. De consument zal daar echter niet in alle gevallen toe bereid zijn, waardoor veel content uiteindelijk ook zal verdwijnen. We kijken daarom meer uit naar een andere, structurele oplossing.

Content en consument staan centraal

Als online marketing bureau stellen we onszelf als doel de consument te voorzien van relevante advertenties die nauw aansluiten op de content die ze op dat moment lezen. Gebruikte advertentieplatforms, targeting, de juiste boodschap communiceren op het goede moment, een gecontroleerde retargeting strategie, het is allemaal onze taak om dat proces goed in te richten.

Adblocker content

De consument zelf speelt hierin echter ook een belangrijke rol. Door voorkeuren voor bepaalde (branded) content meer duidelijk te maken zullen we nog meer bijpassende, relevante uitingen uit kunnen leveren binnen een beperkte frequentie. Mogelijk gevolg kan zijn dat de frustratie over banners zelfs verandert in tevredenheid over de kwaliteit van de relevante advertentie/content en daarmee wellicht ook het gebruik van de adblocker een positieve verandering ondergaat. De toekomst zal uitwijzen welke lessen we van de adblocker leren!

Wil je meer weten over adblockers en hoe we onze display advertising campagnes zo optimaal mogelijk inrichten voor onze klanten? Neem dan contact op met Immense via 020-7372421. We vertellen je er graag meer over!