Een praktische gids voor upgraded URLs voor Google AdWords

Een praktische gids voor upgraded URLs voor Google AdWords Door Maarten op 23 juli 2015

Afgelopen februari kondigde Google aan dat de tracking informatie losgetrokken werd van de bestemmings-URL. De nieuwe URL-structuur betekent dat men meer inzichten verkrijgt in de doelgroep, locatie en/of mobiele prestaties door simpelweg parameters toe te voegen aan de URL. Een dergelijke dynamische parameter duiden we aan met ValueTrack.

Introductie ValueTrack
ValueTrack is  tracking pushed data wat doorgestuurd wordt naar Google Analytics of third-party-software. Het geeft verdiepende informatie over elke klik waarvoor betaald is. Deze informatie kan gebruikt worden om de campagnes verder te finetunen buiten het AdWords interface om.

Het concept op zichzelf is niet nieuw, maar sinds de upgrade zijn er extra trackingmogelijkheden toegevoegd zoals de locatie-tracking parameter (groen gemarkeerd):

TrackValue Google

Belangrijkste verschil tussen een ValueTrack en UTM parameters
Als voorbeeld nemen we de volgende URL:

www.voorbeeld.nl/?utm_term=horloge

De informatie over welk keyword de advertentie heeft geactiveerd is hard-coded (statisch) verwerkt in de URL door middel van een utm-code. Wanneer men werkt met een grote diversiteit aan keywords is de implementatie hiervan een omslachtige klus. ValueTrack werkt op een dynamische manier, zie voorbeeld:

www.voorbeeld.nl/?utm_term={keyword}

De inhoud tussen de accolades wordt dynamisch vervangen met het betreffende zoekwoord die een advertentie triggert. Deze manier bespaart veel tijd en helpt bovendien implementatiefouten te minimaliseren.

ValueTrack in de praktijk
Vanaf 1 juli heeft men gedwongen moeten overstappen naar deze zogeheten uiteindelijke-URL’s. Maar wat kunnen we er nou eigenlijk mee?

Een tracking template, ook wel trackingsjabloon, bundelt de landingspagina en parameters tot één geheel. Op die manier kun je de parameters aanpassen zonder dat de advertentie opnieuw ingediend hoeft te worden. Daarnaast biedt een trackingsjabloon de mogelijkheid om belangrijke AdWords data te pushen naar een third-party software of een CRM systeem. Hieronder een voorbeeld:

Posities tracken met ValueTrack
Wanneer er op de advertentie geklikt wordt, dan krijgen de bestemmingspagina’s parameters mee. Deze worden vervolgens gelogd binnen een trackingsysteem binnen bijvoorbeeld Google Analytics:

"1t2" = pagina 1, top (bovenaan), positie 2

"1s3" = pagina 1, side (zijkant), positie 3

In het geval van het ontbreken van data (bijvoorbeeld in het display netwerk), wordt de parameter "none" meegegeven.

Implementatie en rapportage
Om de bovenstaande data te verkrijgen ziet je bestemmings-URL er als volgt uit:

http://www.example.com?{lpurl}adpos={adposition}

Let op dat http://www.example.com in dit voorbeeld je uiteindelijk URL is. Om deze paramaters te bekijken draai je gemakkelijk binnen Google Analytics een bestemmingspagina-rapportage uit.

TrackValue bestemmingspagina

Dit zijn enkele voorbeelden van bestemminspagina’s zoals ze eruit komen te zien binnen Google Analytics:

http://www.example.com/?adpos=1t2
http://www.example.com/?adpos=1s3
http://www.example.com/?adpos=none

Ook AdWords-data doorzetten naar externe platformen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie hoe ValueTrack het beste in te zetten.