Google BERT Update, wat verandert er?

Google BERT Update, wat verandert er? Door Maarten op 14 november 2019

Eind oktober heeft Google de BERT update geïntroduceerd. Door vrijwel alle experts en SEO specialisten, en niet in de laatste plaats door Google zelf, al er- en herkend als de grootste update van de afgelopen vijf jaar. Met deze update volgt Google de opwaartse trend van Voice Search en legt meer nadruk op complexe longtail zoekwoorden en de context waarin ze worden gebruikt. In dit blog meer over deze recente update en de mogelijke gevolgen en kansen voor jouw business.

BERT, wat betekent het eigenlijk?

Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Laten we deze terminologie maar weer snel vergeten en het gewoon bij BERT houden, dat praat wat makkelijker. Met behulp van Natural Language Processing, kortweg NLP genoemd, proberen systemen de complexiteit van de menselijke taal en gespreksvormen te herkennen en interpreteren. Het komt er in de praktijk op neer dat Google met deze aanpassing van het algoritme beter de context van een zoekopdracht begrijpt en daarmee ook de betekenis van de afzonderlijke woorden die in de zoekopdracht gebruikt worden. Met de technologie achter BERT wordt ook de samenhang van de gebruikte woorden meer benadrukt. Het interpreteren van losse woorden alleen wordt door Google met BERT voorgoed losgelaten.

Op wat voor zoekwoorden heeft BERT het meeste invloed?

Zoals gezegd, BERT beïnvloedt met name longtail zoekopdrachten, zowel spraakgestuurde opdrachten als queries die ‘ouderwets’ via de Google zoekbalk worden ingetypt. BERT is zeker ook gevoelig voor zoekopdrachten in de vorm van een vraag. Google geeft in haar eigen blog over de BERT update een aantal voorbeelden hoe Google meer relevante zoekresultaten genereert voor longtail zoekopdrachten. Onderstaand (Amerikaans voorbeeld) geeft naar ons idee de toegevoegde waarde van het BERT algoritme goed weer:

Voor de zoekopdracht ‘math practice books for adults’ kwam in de topresultaten voorheen een boek naar boven geschikt voor scholieren van groep 6 tot 8. De focus van deze zoekopdracht lag primair op ‘math practice books’ en interpreteerde de zoekopdracht als geheel blijkbaar onvoldoende. Met de toepassing van BERT worden de topresultaten nu ingevuld door meer relevante resultaten, boeken die echt op volwassenen zijn gericht. Ook is er nu een featured snippet zichtbaar die relevant is ten opzichte van de volledige zoekopdracht.

Het belang van de BERT update

De manier waarop zoekwoorden worden toegepast krijgt steeds meer de vorm van menselijke communicatie. Dit wordt natuurlijk voor een groot gedeelte gevoed door de ontwikkeling van Voice Search en andere spraakgestuurde technologieën. Statistieken wijzen erop dat binnen twee jaar het aantal spraakgestuurde zoekopdrachten 50% van het totaal uit zal maken. Een andere ontwikkeling is dat de lengte van zoekopdrachten blijkt toe te nemen. Inmiddels kan 70% van alle zoekopdrachten als longtail gezien worden. Dat komt met name doordat gebruikers steeds meer complete vragen in Google formuleren. Met de technologie waarop BERT draait zullen de antwoorden op deze vragen steeds relevanter worden voor de Google gebruiker.

BERT beïnvloedt momenteel de organische zoekresultaten in de US. Er is nog geen duidelijke timeline wanneer de update ook in Europa en andere delen van de wereld wordt uitgerold. Featured snippets worden daarentegen al wel in bijna 25 talen door het nieuwe algoritme ondersteund.

Hoe kan je nu al inspelen op de BERT update?

Net zoals met elke update die we van Google in het verleden hebben gezien is het ook nu weer afwachten welke invloed deze aanpassingen van het algoritme daadwerkelijk hebben op de zoekresultaten. Wat eigenlijk altijd als rode draad door alle rankings en optimalisaties heenloopt is dat je jouw website altijd maakt voor jouw bezoekers en klanten. En niet voor de algoritmes van Google. Dat betekent dat de content op de site altijd geschreven moet zijn met de lezer in het achterhoofd. Als je deze content op een natuurlijke manier vormgeeft en schrijft en de structuur van de site daarnaast ook logisch is opgebouwd, dan is de kans groot dat Google jouw inspanningen op waarde schat nadat de BERT update ook in Nederland zichtbaar is.

Wil je meer weten over de nieuwste Google update en hoe je met jouw site aan de slag kan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn wanneer deze ook bij ons wordt uitgerold? Neem dan contact op met Immense via 020-7372421, we vertellen je er graag meer over!