Famed

API first onboarding tool

Famed

Klant worden van 57 dagen naar 7 minuten

De gemiddelde duur voor het afsluiten van een factoringovereenkomst met Famed was tot voor kort 57 dagen. Deze lange doorlooptijd was de voornaamste reden om te besluiten tot digitalisering van het onboarding proces. Vertrekpunt van het development traject was het vermogen voor de klant om alles zelf te regelen. Geen fysieke handelingen meer, alles digitaal van registratie tot aan het digitaal ondertekenen van het contract.

Met de speciaal voor Famed ontwikkelde, API first onboarding tool is het nu mogelijk voor een zorgaanbieder om binnen 7 minuten een digitale overeenkomst met Famed te tekenen.

Volledige onboarding

Klantfocus

De tool bevat alle elementen die nodig zijn om een nieuwe klant volledig mee te nemen in elke stap van het onboarding proces. Denk daarbij aan registratieformulieren, uitgebreide prijsberekeningen, generatie van offertes op maat en digitale factoringovereenkomsten, een dashboard voor klanten en accountmanagers. Gedurende de onboarding flow maakt de tool gebruik van een flink aantal externe koppelingen (zie overzicht hiernaast).

Interne focus

De nieuwe onboarding tool moet bij Famed ook een interne procesverandering teweeg brengen; belangrijkste element is het dat doel van de tool is om offerte opmaak en daarmee digitale contracten inzichtelijker te maken en te standaardiseren. Minder variatie in gebruikte templates moet daarnaast leiden tot een kostenverlaging en risicoverminderend werken.

Gebruikte externe koppelingen

 • Companyinfo (KvK gegevens en UBO data; geeft zekerheid of de betreffende persoon ook daadwerkelijk bevoegd is om te tekenen)
 • Ondertekenen.nl (Ondertekenen van contracten, aktes en brieven)
 • Vektis (Zorgverlener en AGB gegevens)
 • iDEAL (ABN amro ideal koppeling)
 • iDIN check (voor online persoonsidentificatie)
 • Mandrill koppeling
 • AFAS koppeling (alle gegevens worden direct het CRM ingeschoten)

Development

Technisch moesten we in het development rekening houden met de beschikbaarheid op zowel desktop als tablet en mobiel (veel kleine/zelfstandige ondernemers zullen een prijsopgave “vanaf de bank” doen). Een ander (development)aandachtspunt was het creëren van een dashboard/portaal waarin accountmanagers zelf in staat zijn aanpassingen te doen op contracten en prijzen kunnen voorstellen. Maar uiteraard wel met het doel de klant zelf het contract online te laten onderteken.

De grootste development uitdaging was om de veelheid aan externe systemen aan elkaar te knopen en deze informatie te gebruiken binnen diverse contracten. Het betekent namelijk dat er veel softchecks zijn waardoor de onboarding flow stopgezet kan worden. Het inbouwen van oplossingen voor al deze mogelijke exits/triggermomenten was vrij bewerkelijk.

Kijkend naar de toekomst behoort het doorbouwen aan de portal met uitzonderingen voor andere specialismen (nu is het op mondzorg gericht) zeker tot de mogelijkheden.

En natuurlijk het belangrijkste.... Resultaat!

Ruim 4 maanden na livegang van de onboarding tool zijn de eerste resultaten zichtbaar. Er werd door Famed met name reikhalzend uitgekeken naar de mate waarin klanten de nieuwe tool en het digitale proces zouden omarmen. De belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve resultaten tot nu toe:

 • In de eerste paar maanden zijn 600 klanten geïmporteerd en verstuurd, waarvan ruim de helft al heeft getekend. Eind juni zijn er opnieuw 600-800 klanten geïmporteerd.
 • Klanten hebben weinig vragen over het proces. Met het aantal klanten dat al door het onboarding traject gegaan is, mag de conclusie getrokken worden dat het proces helder en efficient verloopt.

Lees meer over deze case en de resultaten in het blog op onze site.

Over Famed

Famed is sinds 1988 een financieel dienstverlener in de zorgsector en marktleider in omvang. Als specialist in het administreren, factureren en innen van declaraties nemen ze de tijdrovende zorg over de financiële administratie van zorgaanbieders uit handen. Dit doen ze door:

 • Namens de zorgaanbieders correcte en begrijpelijke nota’s te versturen en te innen.
 • Aangeleverde declaraties van de zorgaanbieder te controleren.
 • Aangeleverde declaraties van de zorgaanbieder voor te financieren.
 • Indien wenselijk de declaraties van de zorgaanbieder direct te declareren bij de zorgverzekeraars.
 • Zorgconsumenten (ontvangers van een nota van Famed) service te bieden bij vragen over en de betalingen van een nota van Famed.
 • Desgewenst het 'debiteurenrisico' (voor de zorgaanbieder) over te nemen.
 • De zorgaanbieder inzicht te geven in zijn/haar financiële administratie.

Ook de volgende stap maken?

Bekijk onze privacy verklaring om te zien hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan.