Connexys recruitment

Vanuit de XML koppeling met Connexys worden de vacature gegevens uitgelezen en opgeslagen in de eigen database om deze te tonen op de website en doorzoekbaar te maken. Via het Content Management Systeem kunnen er nog extra gegevens gekoppeld worden, zoals de intercedent die verantwoordelijk is voor de aanvraag.

Connexys biedt ook de mogelijkheid om vanaf de eigen website sollicitaties en open inschrijvingen direct door te geven. Dit kan via een eigen formulier of via een webpagina die beschikbaar wordt gesteld door Connexys.

Website: http://www.connexys.nl

Ook de volgende stap maken?

Bekijk onze privacy verklaring om te zien hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan.