Customer Journey

 
De customer journey is een populair begrip, bedoeld om jouw propositie en dienstverlening vanuit klantperspectief te bekijken. Vaak wordt vanuit harde doelstellingen bepaald hoe de klant zich zou moeten gedragen om die doelen te bereiken. Minstens net zo belangrijk is om je te verdiepen in de klantbeleving en de overtuigingen die klanten ertoe aanzetten beslissingen te nemen, de zachte kant van de klantreis. 
 
intropic

Immense en jouw customer journey 

Wanneer we in gesprek zijn met klanten merken we regelmatig dat er niet goed is nagedacht over de customer journey. Of dat er te weinig is gedaan om de doelgroep eerst goed te doorgronden voordat de klantreis in kaart is gebracht. Soms is de klantreis wel goed geformuleerd, maar ontbreekt de doorvertaling naar het design en flow van de website en andere online communicatie.    

Immense helpt je daarom bij het:

 • Definieren van de why, how en what van jouw klant
 • Benoemen van de verschillende persona's
 • Vormgeven van de customer journey
 • Wegwerken van mogelijke barrieres
 • Benutten van kansen die uit de customer journey naar voren komen

Jouw Customer Journey

 

Why, How, What

Terug naar de basis. Waarom ben ik mijn business gestart, hoe wil ik mijn klanten bedienen en wat kan ik ze leveren voor producten en diensten? Helder antwoord op deze vragen legt de basis voor de verdere klantreis. 

 

Meerdere persona's

Leer je doelgroep echt goed kennen, wie wil je echt bereiken? Naast gangbare demografische factoren als geslacht, leeftijd en locatie kunnen jouw customers verder onderverdeeld worden naar achtergrond, gedrag en voorkeuren.

 

Customer Journey

De online customer journey uit zich in het gedrag op een website; zoektermen, klikgedrag, conversies in de vorm van leads of sales. Per fase in het aankoopproces moeten doelstellingen en uitdagingen van de klant zichtbaar worden.

 

Merkbeleving en emotie

Naast de realiteit van harde feiten en verkoopcijfers is de 'emotionele' journey minstens net zo belangrijk. Probeer te achterhalen welke emoties een rol spelen in het aankoopproces en profiteer van zowel negatieve als positieve klantbeleving.

 

Wireframes  

Vertalen van de customer journey bevindingen in concrete ontwerp doelstellingen voor jouw website. Design en wireframing zijn een logische volgende stap om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelstellingen en uitdagingen van jouw klant.

 

Roadmap to succes

Een helder geformuleerde customer journey is een ideaal vertrekpunt bij het opzetten van jouw roadmap to succes. We helpen jouw online strategie te vertalen in tastbare doelen, acties en resultaten. Op weg naar een optimale klantbeleving. 

 
 

Customer Journey en UI/UX

Nadat de customer journey duidelijk geformuleerd is kan je aan de slag met de gebruikerservaring en de uitstraling van de websites, UX/UI in online termen. De bevindingen die je bij het benoemen van de verschillende fases van het aankoopproces hebt verzameld zijn een goed vertrekpunt om designers en conversiespecialisten aan het werk te zetten. Aan de hand van duidelijke ontwerpregels sluit jouw site daarna beter aan op doelen en uitdagingen van jouw doelgroep binnen de online customer journey. 

UX vanuit usability en accessibility:

 • Betekenisvol
 • Plezierig
 • Gebruiksvriendelijk
 • Bruikbaar
 • Betrouwbaar
 • Functioneel

Onze UI-specialisten kijken naar:

 • Juiste positionering van alle elementen op de website.
 • Styling en uitstraling van de website.
 • De interactiemogelijkheden die moeten leiden tot conversies.

Customer Journey binnen jouw online strategie

Immense gaat graag samen met jou het gesprek aan om de customer journey van jouw klanten weer te geven als essentieel onderdeel binnen een succesvolle online strategie. Naast een tastbaar document die de klantreis levert voor UX/UI inspanningen helpt het ook bij implementatie van andere onderdelen binnen jouw online strategie.

De customer journey speelt ook een rol voor jouw:

Immense organiseert regelmatig workshops om samen met klant de customer journey in kaart te brengen. Ben je ook benieuwd wat we daarin voor jou kunnen betekenen om de klantbeleving te optimaliseren? Neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak om hierover verder van gedachten te wisselen!

Ook de volgende stap maken?

Bekijk onze privacy verklaring om te zien hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan.