UX/UI

Naast een relevant product of dienst speelt het ontwerp van jouw website een cruciale rol bij het genereren van sales en leads. Gebruiksvriendelijkheid en de uitstraling van jouw website zijn onmisbaar. UX en UI zijn dan ook een belangrijk onderdeel van het optimaliseren van de customer journey, waarbij de gebruikerservaring van de bezoeker centraal staat.    
 
 
intropic

User Experience 

User experience design (UX/UXD) richt zich op de gebruikerservaring van een website. Met onze gedegen kennis van usabilityprincipes en accessibility ontwerpen wij een UX design aan de hand van gebruikersonderzoeken, AB tests en statistieken waarmee wordt nagegaan hoe een gebruiker bepaalde websites, producten, apps en webtoepassingen ervaart. Wij hanteren ontwerpregels volgens het BPGBBF principe (UX designer Stephen P. Anderson):

 • Betekenisvol (meaningful)
 • Plezierig (pleasurable)
 • Gebruiksvriendelijk (convenient)
 • Bruikbaar (usable)
 • Betrouwbaar (reliable)
 • Functioneel/nuttig (functional/useful) 
 

De route naar een converterende website 

 

Analyse 

Wij analyseren gebruikerservaringen, -wensen en -knelpunten door het opzetten en uitvoeren van user experience tests zoals A/B en Multivariate testing, Card Sorting, Mouse movement tracking en Deep Analytics. 

 

Customer Journey

Optimalisatie van de customer journey begint bij het begrijpen van alle fases binnen het beslissingsproces van de gebruiker. Als we de motivaties, zorgen en mogelijkheden van de gebruiker helder hebben kunnen we de vervolgstappen maken richting een optimale klantreis. 

 

Conversie optimalisatie

Het genereren van meer leads gebeurt niet zomaar. Een goede gedragsanalyse, de uitwerking van de conversieflow en het opzetten van testen (en het blijven herhalen van deze cyclus) zorgen voor het realiseren van meer leads, verkopen en uiteindelijk omzet! 

 

Adviserende rol

Een optimale samenwerking maakt een goed product of dienst. Daarom adviseren we binnen het proces van UX en UI de developers en visual designers op het gebied van user experience en user interface om tot een goed werkend resultaat te komen. 

 

Begeleiding

Wij coördineren en begeleiden alle intitiatieven die we uitzetten van concept tot implementatie. Hierdoor bewaken we het gehele proces en ontstaat er een heldere werkflow voor de verschillende betrokken partijen. 

 

Output

De output van onze diensten binnen UX en UI betreft het voorstellen van prototypes en/of wireframes waar zelfstandig of in samenwerking met ons verder aan gewerkt kan worden.

UX Tools

Voor het in kaart brengen en verbeteren van de gebruikerservaring heeft de UX designer een aantal onderzoeksmodellen, tools, analyses en tests ter beschikking.
 

Doelgroep en data analyse

Inzicht in de doelgroep is cruciaal voordat überhaupt tests kunnen worden uitgezet of wireframes worden opgemaakt. Doelgroepanalyse geeft achtergrondinformatie over de doelgroep en data analyse kijkt meer naar het gebruik op basis van mouse movement tracking en analytics data. 

 

A/B testing

Bij een A/B test worden twee varianten uitgeprobeerd om uit te vinden welke van de twee het beste werkt. Een mogelijkheid is dat de testgroep in tweeën wordt verdeeld en dat beide groepen met één van de twee concepten te maken krijgen. Dergelijke tests met meerdere varianten worden ook wel A/B/n-tests genoemd.

 

Wireframing

Wireframes zijn een soort bouwtekeningen van een webpagina of applicatiescherm, waarin een overzicht wordt gegeven van alle onderdelen. Aspecten als navigatie en indeling worden inzichtelijk gemaakt, zonder dat er aandacht wordt besteed aan grafische aspecten. Hierdoor kan zuiver op de inhoud worden gelet.

 

Mockups en Prototypes

Mockups zijn modellen van producten of softwaretoepassingen die vroeg in het ontwerpproces worden gemaakt, bijvoorbeeld voor demonstraties, evaluaties, tests of promoties. Wanneer een mockup daadwerkelijk functioneert, wordt het een prototype of MVP (Minimum Viable Product) genoemd.

UI design

UI design

UI optimaliseert het gebruiksgemak 

Gebruiksvriendelijkheid van een website staat binnen het UI (User Interface) proces voorop. Elementen die op de juiste plek staan, illustraties en styling met de juiste uitstraling en de interactiemogelijkheden die uiteindelijk leiden tot een conversie.

Wat doen wij binnen het UI traject?

Binnnen het UI traject vallen diverse werkzaamheden: 

 • De behoeften en wensen in kaart brengen.
 • Doelgroepanalyse om zo meer inzicht te krijgen in het gedrag en persona's. 
 • Opstellen van workflows en stroomschema’s.
 • Creëren van een user interface design (ook wel interactieontwerp), een schematische weergave van de website of applicatie.
 • Feedback verwerking. 
 • Begeleiden of eventueel bouwen en implementeren van de website of applicatie.
 • Testen opzetten en uitwerken zoals A/B tests, mouse movement of eye-tracking.
 • Blijven monitoren van de optimalisaties die zijn gedaan aan de website of applicatie.
 • In scrum teams meedenken over nieuwe toepassingen en de visuele aspecten hiervan.
 • Opstellen van documentatie op het gebied van user interface design.


Ook de volgende stap maken?

Bekijk onze privacy verklaring om te zien hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan.